Kristin Løftingsmo

Om Kristin

Firebarnsmor og Doula med et brennende engasjement for svangerskap, fødsel og barselomsorg.

Jeg arbeider gjennom en holistisk-pedagogisk metode. Det er viktig at mine klienter opplever anerkjennelse og tillit, at de kjenner seg ivaretatt på et mellom-menneskelig plan og at de får en helhetlig behandling. 

I behandlingene benytter jeg blant annet akupressur, homeopati, massasje, rebozo- og spinning-babies teknikker.

Utdannelse

Jeg har en to-årig diplomutdannelse ved Doulaskolen i Oslo, som doula og svangerskapsterapeut. Gjennom Home-Start Familiekontakten Blå Kors har jeg vært familiekontakt siden 2006 og tar nå doulaoppdrag for dem, med fokus på sårbare gravide innen rus og psykisk helse.

I April 2016 og Mars 2017 ble jeg kurset ("Workshop trained") i Spinning babies av Jennifer Walker. Les mer om spinning babies her:  https://spinningbabies.com/

I Juni 2017 deltok jeg på fasciaterapeuten, Marcello Windolph sin workshop: "Supporting touch for pregnancy and birth". Les mer om Marcello sitt arbeid her: https://www.doulaskolen.no/supporting-touch 

Medlem av Norsk Doulaforening.

Hva er en doula?

En doula er en profesjonell fødselsledsager som gir emosjonell, fysisk, informativ og praktisk støtte til gravide og hennes partner før, under og etter fødselen.

Støtten gis blant annet gjennom avspenning, massasje, pust, stemmebruk, bevegelse, visualisering, informasjon og oppmuntring, og generelt ved å skape en god, trygg og positiv stemning.

En doula informerer om valgmuligheter og rettigheter og støtter hele tiden beslutningene kvinnen selv tar underveis. Doulaer bistår i alle typer fødsler fra naturlige fysiologiske fødsler til medisinsk-teknologiske fødsler.

Når fødselen er i gang, kommer doulaen når og hvor fødekvinnen ønsker.

Det er vanlig at doulaen kommer til hjemmet tidlig i fødselsprosessen og blir med den fødende helt til noen timer etter at barnet er født.

I tiden etter fødselen kan doulaen hjelpe til med amming, bæring og andre praktiske gjøremål, men også emosjonell støtte og tid til å snakke om opplevelsen hvis ønskelig.

Doula-effekten

"To amerikanske leger, Marshall Klaus og John Kennel, navnga betydningen av kontinuerlig emosjonell og fysisk støtte fra en annen kvinne, den såkalte "doulaeffekten". Sammen med Penny Simkin og Annie Kennedy valgte de ordet "doula" for å beskrive en kvinne som tjener en annen kvinne, slik ordet ble brukt i det gamle Hellas. De stiftet DONA International, den internasjonale doulaforeningen, i 1992. I USA og flere andre land har bruken av doulaer blitt utbredt. Norsk Doulaforening ble opprettet høsten 2008." (Store Norske Leksikon: https://sml.snl.no/doula )

Hos de fødende kvinnene som fikk støtte av en doula, fant man:

31% reduksjon i bruken av Pitocin.*

28% mindre risiko for keisersnitt.*

12% økning i sannsynligheten for spontane vaginale fødsler.*

9% reduksjon i bruken av medisinsk smertelindring.*

14% mindre risiko for at nyfødte trengte tid på nyfødtintensiven.*

34% mindre sjanse for å være misfornøyd med fødselsopplevelsen.*

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23076901 

Denne informasjonen er hentet fra Norsk Doulaforening. Mer informasjon finner du på deres nettsider https://www.norskdoulaforening.no/